Oferuję wysokiej jakości tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski i na odwrót.
 
Wśród wykonywanych przeze mnie tłumaczeń, znajdują się między innymi:
– tłumaczenia dokumentów stanu cywilnego: odpisy skrócone lub zupełne aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
– tłumaczenia dokumentów tożsamości: paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy
– tłumaczenia dokumentów firmowych: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenie o numerze REGON, odpis aktualny KRS
– tłumaczenia prawnicze: akty prawne, wyroki i orzeczenia sądu itp.
– tłumaczenia notarialne: akty notarialne, dokumenty założycielskie, statuty firm itp.
– tłumaczenia techniczne: instrukcje stanowiskowe, DTR, instrukcje obsługi, katalogi produktów itp.
– tłumaczenia ekonomiczno-handlowe: umowy, kontrakty, korespondencja handlowa, faktury, oferty handlowe, sprawozdania finansowe, raporty, biznesplany itp.
– tłumaczenia stron internetowych
– tłumaczenia materiałów reklamowych: prezentacje, foldery, ulotki itp.
 
Gwarantuję Państwu:
– terminowość i najwyższą jakość realizacji powierzonych prac
– zapewnienie bezpieczeństwa i poufności powierzonych dokumentów oraz przesyłania danych
– konkurencyjne ceny i dostosowanie usług do Państwa indywidualnych potrzeb